PHP ve ASP’de Zaman Hesaplama

İçeriğinizin şimdiki zamandan ne kadar süre önce olduğunu hesaplamanız için kullanabileceğiniz fonksiyondur.

function NeKadarZamanOnce($date){ 
 $time = strtotime($date); 
 $now = time(); 
 $ago = $now - $time; 
 if($ago < 60){ 
 $when = round($ago); 
 return "$when saniye önce"; 

 }elseif($ago < 3600){  $when = round($ago / 60);   return "$when dakika önce";    }elseif($ago >= 3600 && $ago < 86400){  $when = round($ago / 60 / 60);   return "$when saat önce";    }elseif($ago >= 86400 && $ago < 2629743.83){  $when = round($ago / 60 / 60 / 24);   return "$when gün önce";    }elseif($ago >= 2629743.83 && $ago < 31556926){ 
 $when = round($ago / 60 / 60 / 24 / 30.4375); 
 return "$when yıl önce"; 

 }else{ 
 $when = round($ago / 60 / 60 / 24 / 365); 

 return "$when $y önce"; 
 } 
}
echo NeKadarZamanOnce("2012-09-26 17:34:45")."<br />";
echo NeKadarZamanOnce("2012-09-12 22:25:45")."<br />";
echo NeKadarZamanOnce("2012-01-01 01:00:00")."<br />";
echo NeKadarZamanOnce("2001-05-30 00:00:00")."<br />";

Aynı kod ihtiyacının ASP ile yazımı:

Function NeKadarZamanOnce(strVeri) 
GecenDakika = DateDiff("n", strVeri, now()) 
if GecenDakika < 1 then 
strVeri = "1 dakika önce" 
elseif GecenDakika =< 59 then 
strVeri = GecenDakika&" dakika önce" 
elseif GecenDakika =< 1440 then 
strVeri = ""&int(GecenDakika/60)&" saat önce" 
elseif GecenDakika < 10080 then 
strVeri = ""&int(GecenDakika/1440)&" gün önce" 
elseif GecenDakika < 40320 then 
strVeri = ""&int(GecenDakika/10080)&" hafta önce" 
elseif GecenDakika < 483840 then 
strVeri = ""&int(GecenDakika/40320)&" ay önce" 
else 
strVeri = ""&int(GecenDakika/483840)&" yıl önce" 
end if 
NeKadarZamanOnce=strVeri 
end function

Değeri fonksiyona sokarak çıktısını alabilirsiniz:

response.write NeKadarZamanOnce("2012-09-26 17:34:45")&"<br />" 
response.write NeKadarZamanOnce("2012-09-12 22:25:45")&"<br />" 
response.write NeKadarZamanOnce("2012-01-01 01:00:00")&"<br />" 
response.write NeKadarZamanOnce("2001-05-30 00:00:00")&"<br />"