DGS Yönetmeliği Değişti

Pek çoğunun DGS’nin ne olmadığını bilmediğini çevremden biliyorum. Ben de DGS ile geçiş yapmış öğrenci olarak hepimizi ilgilendiren bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Eski yönetmelikte intibak 2. dönemi sonrasında dersi kalan 3. döneme devam ediyordu ve kalan derslerini vermek zorundaydı. Ve YÖK nihayet DGS öğrencilerini hatırladı ve bu konuda bir iyileşmeye gitti. Mevcut yönetmelikle beraber 1. yıl sonunda dersi kalan öğrenci 3. döneme devam eder ve 3. dönem sonunda 2 dersten başarısız olursa GANO’ya bakılmaksızın (önceki yönetmelikte 2.0 şartı vardı) bir üst sınıftan ders alabiliyor.

Deneyimlerime ve öğrendiklerime dair yorumlarım bu şekildeydi. Resmi Gazete ilanının orjinal şekli aşağıdaki şekildedir.

16 Aralık 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26732
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS
PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE
DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır. Programda aldığı derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilirler; iki dersten fazla dersten başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresinde öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

———————————————————————

19 Eylül 2009 Güncelleme

Dikey Geçiş Sınav yönetmeliğinde 8. maddede de değişikliğe gidildi. Buna göre;

Eski hali:

Madde 8 – ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, tercihlerini, yerleştirme puanlarını ve lisans programlarının kontenjan ve koşullarını gözönünde tutarak lisans programlarına yerleştirir. Her ne sebeple olursa olsun boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmaz.
olan madde,

“MADDE 8 – ÖSYM, başvurma koşullarını taşıyan adayları, yerleştirme puanları ve lisans programlarının kontenjan ve koşullarını göz önünde tutarak, Üniversite Seçme Sınavı sonuçları açıklandıktan sonra yapacakları tercihleri göz önüne alınarak, lisans programlarına yerleştirir. Boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ek yerleştirme yapılabilir.

kaynak: http://rega.basbakanlik.gov.tr/main….9/20090919.htm

  1. Ek yerleştirme artık resmileşti
  2. DGS tercihleri artık ÖSS bittikten sonra yapılacak.

şeklinde değiştirildi.

Yani Dikey Geçişte de ÖSS’deki gibi eksik kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılabilecek. Ayrıca tercihlerin ÖSS bittikten sonraya taşınması, DGS’ye girecek öğrencilerin ÖSS’ye de girmelerine imkan sağladı. Buna göre 2 sınav şansı ve 2 tercih şansı olmuş olacak.

Daha ayrıntılı yazıyı burada bulabilirsiniz.